Ученици, учители и работодатели (LeTeEm)

Проектът „Ученици, учители и работодатели” (LeTeEm) цели да окуражи младите хора от ЕС да подобрят възможността си да намерят работа чрез любознателност, умения за творческо и критическо мислене , социални и комуникативни умения, увереност и практичност.

Повече за целите на проекта...

Учене чрез развитие (LbD)

Ученето чрез развитие (LbD) предлага една от най-успешните методики за развитие на партньорство с бизнеса и насърчаване на креативността, конкурентноспособността, възможностите за намиране на работа и предприемачески дух от студенти в университета.

Повече за LbD......

Проект Референтен Group

Ние търсим за възпитатели и Reseachers да се присъедините към нашия проект Референтен Група за оценка на материали, разработени по време на проекта.

Повече за проекта Референтен Group ...

LeTeEm Introductory Video

Login

Joomla templates by Joomlashine