Целите на проекта са

 • подобряване обучението на учители и разработване на стратегии за обмен на опит, които ще подобрят качеството на практическото образование;
 • разработване на педагогически методи, стратегии, методи и средства за обучение на учители, които да насърчават изучаването на ключови умения и пригодност за заетост в клас, като се вземат предвид особеностите на всяка от участващите страни;
 • разработване на педагогически методи и стратегии, които насърчават обучението на ключови умения и пригодността за заетост;
 • насърчаване на иновациите и творчеството като естествена част от преподаването и ученето на различни етапи на образование в целия ЕС и да гарантира прехвърлянето му в практиката;
 • насърчаване на младите европейски студенти да повишат своята способност за заетост чрез творческо мислене, любопитство и изследване, критично мислене, социални и комуникативни умения, увереност и практичност;
 • насърчаване на различните видове обучение;
 • отговори на специфичните нужди на различни видове учащи;
 • постигане на положителна промяна и обмен между учители и ученици чрез засилено използване на онлайн / мобилни технологии на обучението;
 • подкрепа на ИКТ-базирани методи на преподаване, практики и услуги за учене през целия живот;
 • въвеждане научните изследвания, иновациите и развитието по-близо до корените и ежедневието на гражданите на ЕС, обществените организации, както и държавни и частни предприятия.


По-точно, задачите на проекта са

 • разработване на педагогически ръководства за прилагане на LbD за обучители и учители, както и за ученици;
 • обединяване на учители и ученици, както и различни сектори на трудовия живот, за да обменят опит относно LbD;
 • създаване на курсове за обучение на обучители / учители, за да се обучат, как да се приложи моделът LbD в практиката;
 • постигане на положителна промяна и обмен между учители и ученици чрез засилено използване на онлайн / мобилни технологии на обучението;
 • насърчаване на приемането на модерно, иновативно преподаване и учене – подходът известен като LbD;
 • организиране на мащабно пилотиране в цяла Европа в средните училища, използвайки модела LbD с подкрепата на развита "свързана учешщ общност";
 • оценяване на резултатите от пилотния проект и насърчаване по-нататъшно изследване на модела LbD да отговаря на изискванията на различни учебни и образователни среди и култури;
 • създаване на ръководства за добри практики и използване сценарии за учители / заинтересовани страни;
 • разпространение на резултатите, за да информира заинтересованите страни за резултати;
 • ускоряване на устойчивостта на резултатите, които позволяват използването на материалите в дългосрочен план.
Joomla templates by Joomlashine