Координатор на проекта

Западношотландски университет (UWS)

Пейзли, Шотландия

Основан през 1897 г., за да предлага професионални курсове, UWS започва да предлага висше образование в началото на 1900 и получава статут на университет през 1992 г. В момента тук работят около 1.300 служители и се обучават повече от 10,000 студенти в над 100 специалности. Академичният състав на университета има познания и опит в подготовка на учителите, езиково обучение, педагогика и психология, електронно обучение и разработване на компютърни игри и софтуер и оценка (количествена и качествена).
Западношотландски университет

Партньори

Университет „Лория” за приложни науки (Laurea), Финландия

Мултидисциплинарният Университет Лория за приложни науки е признат в района на Хелзинки и оперира в седем регионални звена. Laurea е най-награждавания университет за приложни науки с пет награди за център за върхови постижения. Университетът е известен с 1) иновации, и стойностни мрежи, 2) международно призната и продуктивна научноизследователска, развойна и иновационна дейност и 3) оперативен модел, който насърчава развитието на трудовия живот чрез интегриране на ученето с изследванията (учене чрез развитие).
Университет „Лория” за приложни науки

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

СУ "Св Климент Охридски "е националният центъра за висше образование и научните изследвания в основните теоретични и приложни области, тъй като от 1887 г. до днес е най-големия университет в страната, с програми за 95 специалности, предлагани от 16 факултета с около 26000 студенти в бакалавърска и магистърска степен и около 1000 докторанти. От 1999/2000 университет е заемал ръководна позиция сред университетите в страната, с най-висок процент на мобилности на студенти и преподаватели и най-значим принос за поддържането на европейските стандарти в областта на висшето образование в рамките на програма Сократ.
Софийски университет

Европейска мрежа център за бизнес и иновации (EBN), Белгия

Европейска мрежа център за бизнес и иновации (EBN) е международна организация с нестопанска цел, създадена през 1984 г. от Европейската комисия и европейските индустриални лидери да координира дейността на Центровете за бизнес и иновации (BICs) на ЕК. EBN има над 240 членове, в това число 155 Бизнес и иновационни центрове (BICs) и 75 асоциирани членове в 25 държави-членки на ЕС и в 11 други страни (Турция, Ливан, Мароко, Тунис, Египет, Китай ...). Като официален представител на Асоциацията за 155 БИЦ на ЕК, задачите на сдружението са да насърчава и развива във и извън Европейския съюз развитие на Центровете за бизнес и иновации.

European Business & Innovation Centre Network

Инспекторат по образованието в Прахова (ISJP), Румъния.

ISJP е училищен инспекторат под ръководството на Министерството на образованието. Основната ни задача е да координира и да контролира училищата на всички нива в окръг Прахова. Това означава, че 250 училища, с 10 500 служители, учители, административен персонал и други служители, както и 120 000 ученици, на възраст от 3-19 години. Следва да се добавят 6 училища за деца със специални нужди, 9 центъра на неформалното образование за деца и младежи, 2 спортни училищни клуба, 1 център за обучение на учители, 1 център за професионално ориентиране и консултиране. Инспекторатът разполага с 40 училищни инспектори, които управляват 12 области на интерес: Езици и комуникация, математика и точни науки, човекът и обществото, изкуство, физическо възпитание и спорт, технологии, консултиране и ориентиране, начално образование, предучилищното образование, управление, общностни програми, обучение в експлоатация. Всички инспектори, са обучители, като сред другите си задълженията  имат и обучението на учители.

Инспекторат по образованието в Прахова (ISJP)

Joomla templates by Joomlashine