LbD4All är en verksamhetsmodell som utvecklats av yrkeshögskolan Laurea i EU Comenius-projektet LeTeEm (Learners, Teachers and Employers). Denna sida innehåller material, som presenterar LbD4All-verksamhetsmodellen för grundskolor. Materialet består av LbD4All-guide, fem videoklipp och åtta bruksanvisningar, som presenterar LbD4All-verksamhetsmodellen och dess olika dimensioner. Materialet baserar sig på den längre publikationen som utgetts i sin helhet på finska och engelska på LeTeEm hemsida leteem.uws.ac.uk

 

LbD4All-guide

 

LbD4All-verksamhetsmodellen för grundskolor. LbD4All-guide 

 

LbD4All-bruksanvisningar

 

 

LbD4All-videoklipp

 

 

Use Case Scenarios and Best Practice Guides

Joomla templates by Joomlashine