Yksi onnistuneimmista metodologioista, joka kehittää yhteistyötä elinkeinoelämän ja luovuuden, kilpailukyvyn, työllistyvyyden ja yrityshenkisyyden kasvun edistämisen välillä, on luotu korkeakouluopiskelijoille suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Metodologia nimeltään ”Learning by Developing” (LbD), on valittu tähän projektiin, sillä se osoittaa läheisen yhteistyön kysymyksiä opetuksen ja työpaikan välillä sekä luovuuden ja innovaation merkitystä sekä koulutuksessa että työelämässä.

LbD:tä on sovellettu onnistuneesti korkeakoulutuksessa. Tässä projektissa LbD- metodologia sovelletaan peruskouluihin sopivaksi. LbD-  metodologiaa mukautetaan pedagogisesti ja toteuttamisen kannalta käytettäväksi ympäri Eurooppaa käsittelemällä huomioiden kulttuuriset, lainsäädännölliset ja maantieteelliset näkökulmat. Mukautusprosessin aikana koulutuksia ja webinaareja luodaan sidosryhmille: opettajille, ylläpitäjille, yrityksille ja hallinnon edustajille. Koulutuksia pilotoidaan läpi Euroopan, joka johtaa lopullisen koulutuksen laaja-alaiseen valmisteluun.

Projektissa luodaan pedagogian tukemista varten oppimisalusta (perustuen avoimen lähdekoodin teknologiaan), joka vie oppimisen pois fyysisestä luokkahuoneesta ja mahdollistaa sidosryhmien osallistumisen tavalla, joka ei ole sidottu aikaan tai paikkaan sekä tekee oppimisesta helposti saatavilla olevaa kaikille ikäluokille. Tämä ajattelutapa on keskeinen piirre metodologiassa, joka korostaa tieteidenvälistä yhteistyötä, missä kaikki toimijat saavat ja luovat uutta tietoa.

Joomla templates by Joomlashine