Projektin tavoitteet ovat:

 • parantaa opettajien koulutusta ja kehittää strategioita kokemusten vaihtoon, joka parantaisi työhön kouluttamisen laatua;
 • kehittää pedagogioita, strategioita, metodeja ja välineitä opettajien koulutukseen, joka edistää avainpätevyyksiä ja työllistyvyyttä luokkahuoneessa ottaen huomioon jokaisen osallistuvan maan realiteetit;
 • Kehittää pedagogioita ja strategioita jotka edistävät avainpätevyyksien (tai kyvykkyyksien) oppimista ja työllistyvyyttä;
 • Edistää innovaatioita ja luovuutta opetuksen ja oppimisen luonnollisena muotona EU:n laajuisesti ja varmistaa sen siirtäminen käytäntöön;
 • rohkaista nuoria eurooppalaisia oppilaita kehittämään työllistyvyyttään luovan ajattelun, uteliaisuuden ja kyselyn, kriittisen ajattelun, sosiaalisten- ja viestintätaitojen, itsevarmuuden ja käytännön avulla;
 • korostaa useita oppimistyyppejä;
 • käsitellä erilaisten oppijatyyppien erityisiä tarpeita;
 • saavuttaa positiivista muutosta ja vaihtoa opettajien ja oppijoiden välillä online-/mobiiliopetuksen ja -oppimisen avulla;
 • tukea tietotekniikkaan perustuvia pedagogioita, käytänteitä ja palveluita elinikäisen oppimisen tukemiseksi;
 • tuoda tutkimusta, innovatiivisuutta ja kehitystä lähemmäs juuria sekä jokapäiväistä Euroopan kansalaisten, julkisten organisaatioiden sekä julkisten että yksityisten yritysten elämää.

Tarkemmin, projektin tavoitteena on kehittää:

 • kehittää LbD- mallin mukaisia pedagogisia oppaita niin kouluttajille ja opettajille kuin oppijoillekin;
 • tuoda opettajat ja oppilaat sekä useat työelämän sektorit yhteen ja vaihtamaan kokemuksia LbD:stä;
 • suunnitella ja järjestää koulutuksia opettajien kouluttajille/opettajille havainnollistamaan LbD- mallin käytäntöön panemista ja oppijoiden ohjaamista;
 • saavuttaa positiivista muutosta ja vaihtoa opettajien ja oppilaiden välillä online-/mobiili opetuksen ja -oppimisen avulla;
 • edistää LbD:nä tunnetun modernin, innovatiivisen opetus- ja oppimismallin omaksumista;
 • järjestää laaja-alainen pilotti läpi Euroopan peruskouluissa käyttämällä LbD- mallia, jota tukee ”kytketty oppimisympäristö”;
 • arvioida pilottiprojektin tuloksia ja edistää LbD- mallin tutkimusta ja kehitystä (T&K) vastaamaan opettamisen ja oppimisen erilaisia ympäristöjä ja kulttuureita;
 • tuottaa parhaiden käytäntöjen oppaita sekä käytännön esimerkkejä opettajille ja sidosryhmille;
 • julkaista tuloksia sidosryhmien tiedottamista varten;
 • edistää tulosten kestävyyttä mahdollistamalla materiaalien käyttö pitkällä aikavälillä.
Joomla templates by Joomlashine