Euroopan neuvosto on toistuvasti korostanut koulutuksen ja opetuksen avainroolia Unionin kasvamisen, pitkäaikaisen kilpailukyvyn ja sosiaalisen yhtenäisyyden saavuttamisessa. Viimeaikoina neuvosto on katsonut ”ratkaisu nuorten työttömyyteen edellyttää säännösten ja toimialojen kombinaatiota. Lisäksi nuoret tarvitsevat oikeanlaista osaamista työmarkkinoilla. Vahvempaa yhteistyötä koulutuksen tarjoajien, sosiaalisten tahojen ja muiden asianomaisten osapuolten välillä tulisi edistää, jotta opiskelijoiden siirtymistä työelämään voitaisiin sujuvoittaa ja tukea” (3144:s Neuvoston kokous, 10.1.2012).

Opiskelijoiden työllistymisen, yrittäjäpotentiaalin ja työelämän tunnettavuuden parantaminen ovat avainasemassa opetuksen, opetuslaitosten ja työnantajien välisessä yhteistyössä. Kuten Euroopan Unionin neuvosto toteaa (9876/09), “Euroopan talouden kilpailukykyä ja kasvua voitaisiin kehittää käyttämällä osaamiskolmiota, kehittämällä yhteistyötä työnantajien ja opetuksen ja opetuslaitosten välillä, joka tähtää innovaatioiden edistämiseen ja sen muuttamiseen käytäntöön.” Tällä tavoin työnantajien tieto ja kokemus voidaan hyödyntää elinikäisen oppimisen prosessissa auttamaan jokaista yksilöä saavuttamaan tiedon, taidot, pätevyyden ja positiivisen asenteen työtä kohtaan, joka tukee hänen mahdollisuuksiaan löytää sopiva työ tai aloittaa oma yritys.

Tämän saavuttamiseksi osaamiskolmion, ‘tutkimus-innovaatio-opppiminen’, oppimiselementtiä pitäisi vahvistaa, aloittamalla aikaisin – kouluissa. Koulussa saavutetut pätevyydet ja oppimistavat ovat olennaisia kun kehitetään uusia kykyjä uusia työapaikkoja varten myöhemmin elämässä (SEC(2008)2177); (2006/962/EC & 2010/C117/01)). Kehittääkseen näitä pätevyyksiä ja säilyttääkseen perustaidot koulut ovat vaatineet joustavampaa oppimisympäristöä, kuten uusia pedagogia ja oppiaineita ylittäviä lähestymistapoja täydentämään yksittäisten aineiden opetusta. Tietotekniikka mahdollistaa modernin lukujärjestyksen toteuttamisen ja innovatiiviset lähestymistavat. Mikä tärkeintä, se tarjoaa tarvittavan joustavan oppimisympäristön, joka korostaa elinikäistä oppimista (life long learning).

Tämä projekti kohdistuu tarkalleen näihin kriittisiin tarpeisiin: opetuksessa käytettävien uusien opetusmetodologioiden ja pedagogisten strategioiden soveltamiseen, kehittymiseen, testaukseen, toteutukseen ja levitykseen. Projekti kehittää myös strategioita vahvistaakseen sidosryhmien yhteistyötä, joka kehittää oppilaiden kykyjä.

Joomla templates by Joomlashine