De Europese Raad heeft herhaaldelijk gewezen op de belangrijke rol van onderwijs en opleiding voor de toekomstige groei, concurrentievermogen op lange termijn en de sociale cohesie van de Europese Unie. Onlangs heeft de Raad besloten dat 'een oplossing voor de jeugdwerkloosheid een combinatie vereist van beleid en sectoren, en dat jonge mensen de juiste vaardigheden voor de arbeidsmarkt nodig hebben. Intensievere samenwerking tussen onderwijs en opleidingen, sociale partners en andere relevante partijen moet worden bevorderd tot een soepeler overgang van onderwijs naar werk te ondersteunen '(3144 zitting van de Raad, 10 februari 2012).

Van groot belang bij het verbeteren van de inzetbaarheid, ondernemerspotentieel en bekendheid van studenten met de bedrijfswereld zijn partnerschappen tussen onderwijs- en opleidingsinstellingen en werkgevers. Zoals door de Raad van de Europese Unie (9876/09), "concurrentievermogen en de groei van de Europese economie kan worden verbeterd door de invoering van de kennisdriehoek te werken, met name door de ontwikkeling van partnerschappen tussen werkgevers en onderwijs en onderzoeksinstellingen die gericht zijn op het stimuleren van innovatie en het waarborgen van de overdracht ervan in de praktijk. "Op deze manier, kunnen kennis en ervaring van werkgevers worden gebruikt, in de loop van het proces van levenslang leren, om elk individu te helpen  bij het verwerven van de kennis, vaardigheden, competenties en positieve houding ten opzichte van werk, dat zal bijdragen aan zijn of haar kansen op het vinden van een geschikte baan of het starten van zijn of haar eigen bedrijf.

Om dit te bereiken moet het onderwijsonderdeel van de kennisdriehoek onderzoek-innovatie-onderwijs worden versterkt, te beginnen in de scholen. De competenties verworven op school zijn essentieel voor het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen later in het leven (SEC (2008) 2177); (2006/962 / EG en 2010 / C 117/01)). Om deze competenties te ontwikkelen hebben scholen opgeroepen tot een meer flexibele leeromgeving, zoals nieuwe pedagogische methoden en vakoverschrijdende benaderingen van vakonderwijs aan te vullen. ICT is een geweldige manier om moderne curriculaire en innovatieve benaderingen te implementeren. Belangrijker nog, het biedt de benodigde flexibele leeromgeving die LLL bevordert.

Het project zal zich daarom ook richten op deze kritieke behoeften: aanpassing, ontwikkeling, testen, implementatie en verspreiding van nieuwe onderwijsmethoden en pedagogische strategieën voor gebruik in de klas en met inbegrip van de ontwikkeling van materialen voor gebruik door leerlingen. Het project zal ook de strategieën voor een sterkere samenwerking tussen belanghebbenden ontwikkelen om de vaardigheden van studenten te verbeteren.

Joomla templates by Joomlashine