De doelstellingen van het project zijn:

 • verbetering van de lerarenopleiding en de strategieën voor de uitwisseling van ervaringen die de kwaliteit van het onderwijs ri. werk;
 • het ontwikkelen van pedagogische methoden, strategieën, methoden en instrumenten voor de opleiding van leraren die te bevorderen het leren van kerncompetenties en inzetbaarheid in de klas rekening houdend met de realiteit van elk deelnemend land;
 • het ontwikkelen van pedagogische benaderingen en strategieën die het leren van de kerncompetenties en inzetbaarheid bevorderen;
 • innovatie en creativiteit bevorderen in de EU als een natuurlijke essentie van het onderwijs en leren in verschillende stadia en zorgen voor de overdracht ervan naar de praktijk;
 • aanmoedigen van jonge Europese studenten aan creatief te denken, nieuwsgierig te zijn, te  onderzoeken, kritisch te denken, sociale en communicatieve vaardigheden en zelfvertrouwen te ontwikkelen.
 • bevordering van verschillende vormen van leren;
 • inspelen op de specifieke behoeften van verschillende soorten leerlingen;
 • bereiken van positieve verandering van uitwisseling tussen de leraren en leerlingen door intensiever gebruik van online / mobiele onderwijs- en leermethoden;
 • ondersteuning van ICT gebaseerde didactische, tools en diensten voor een leven lang leren;
 • onderzoek, innovatie en ontwikkeling dichter bij brengen bij het dagelijks leven van de EU-burgers, maatschappelijke organisaties en publieke en private ondernemingen.

Meer in het bijzonder, de doelstellingen van het project zijn:

 • ontwikkelen van pedagogische gidsen voor het LBD model voor trainers en docenten, alsmede leerlingen;
 • samenbrengen van docenten en leerlingen, en verschillende sectoren van het bedrijfsleven om ervaringen uit te wisselen over LBD;
 • cursussen voor lerarenopleiders / leraren ontwikkelen om hen te leren hoe de uitvoering van het LBD-model en coachen van de leerlingen werkt;
 • positieve verandering m.b.t. uitwisseling tussen de leraren en leerlingen creëren door het toegenomen gebruik van de online / mobiele onderwijs- en leermethoden;
 • bevordering van het gebruik van moderne, innovatieve onderwijsmethoden als LBD ;
 • het organiseren van een grootschalige test in heel Europa in het voortgezet onderwijs met behulp van de LBD-model met de steun van een ontwikkelde 'connected learning community';
 • evalueren van de resultaten van de test en het bevorderen van verdere R & D van de LBD-model;
 • de productie van gidsen met case scenario's voor leraren / belanghebbenden;
 • verspreiding van resultaten aan belanghebbenden;
 • bevorderen van de duurzaamheid van de resultaten en het gebruik van de materialen op lange termijn.
Joomla templates by Joomlashine