Consiliul European a subliniat în mod repetat rolul cheie al educației și formării pentru creșterea viitoare, competitivitatea pe termen lung și coeziunea socială a Uniunii. Recent, Consiliul a convenit că "orice soluție pentru șomajul în rândul tinerilor necesită o combinație de politici și sectoare, precum și faptul că tinerii au nevoie de abilități potrivite pentru piața forței de muncă. Cooperarea mai strânsă între furnizorii de educație și formare profesională, partenerii sociali și alte părți interesate ar trebui promovată pentru a sprijini o tranziție lină de la educație la muncă" ( A 3144-a reuniune a Consiliului, 10 februarie 2012).

De o importanță cheie în consolidarea inserției profesionale a celor ce învață, a potențialului antreprenorial și familiarizarea cu lumea muncii sunt parteneriatele între instituțiile de învățământ și formare profesională și angajatori. După cum s-a menționat de către Consiliul Uniunii Europene (9876/09), "competitivitatea și creșterea economiei europene ar putea fi îmbunătățite prin punerea triunghiul cunoașterii să lucreze, în special prin dezvoltarea de parteneriate între angajatori și instituțiile de învățământ și de cercetare, care să aibă ca scop stimularea inovării și asigurarea transferului acesteia în practică." În acest fel, cunoștințele și experiența angajatorilor pot fi folosite, în cursul procesului de învățare pe tot parcursul vieții, pentru a ajuta fiecare individ să dobândească cunoștințele, aptitudinile, competențele și atitudinea pozitivă față de muncă, care vor sprijini sansele sale de a găsi un loc de muncă adecvat sau de a-și începe propria sa afacere.

Pentru a realiza acest lucru, elementul educație al triunghiului cunoașterii "cercetare-inovare-educație" ar trebui consolidat, începând cât mai devreme - în școli. Competențele și obiceiurile de învățare dobândite în școală sunt esențiale pentru dezvoltarea de noi competențe pentru noi locuri de muncă mai târziu în viață (SEC (2008) 2177); (2006/962 / CE & 2010 / C 117/01)). Pentru a dezvolta aceste competențe în paralel cu fundamentarea competențelor de bază, școlile au solicitat un mediu de învățare mai flexibil, populat cu noi pedagogii și abordări cross-curricularepentru a completa predarea unei singure discipline. TIC este un important catalizator mare pentru implementarea abordărilor curriculare moderne și inovatoare. Mai Important, acesta oferă acel mediu de învățare flexibil care promovează învățarea permanentă.

Proiectul va viza exact aceste nevoi critice: adaptare, dezvoltare, testare, implementare și diseminare de noi metode de predare și strategii pedagogice pentru utilizarea la clasă, inclusiv elaborarea de materiale pentru utilizarea de către elevi. Proiectul va găsi, de asemenea, strategii pentru o cooperare mai puternică între părțile interesate, cu scopul de a îmbunătăți competențele elevilor.

Joomla templates by Joomlashine