Coordonator al proiectului

University of the West of Scotland (UWS), Paisley, Scoția, Marea Britanie

Fondată în 1897 pentru a oferi cursuri profesionale, UWS a inceput sa ofere studii universitare de la începutul anilor 1900 și a căpătat statutul de Universitate în 1992. În prezent, aproximativ 1.300 de angajați îndrumă mai mult de 10.000 de studenți în peste 100 de cursuri  Echipa Universității de Vest a  Scoției are experiență în formarea cadrelor didactice , predarea limbilor străine, pedagogie și psihologie educațională, dezvoltare de cursuri pentru e-learning și de jocuri pe calculator și dezvoltare și evaluare  de software (atât calitativă și cantitativă).

Universitatea de Vest a  Scoției

 

Partener

Universitatea Laurea de Științe Aplicate (Laurea) – Finlanda

Universitatea de Stiinte Aplicate Laurea este un dezvoltator recunoscut în Zona Metropolitană Helsinki și care funcționează în șapte unități regionale. Este Universitatea  de Stiinte Aplicate cea mai premiată, primind  cinci distincții   “Centru de Excelență”.  Laurea pune în practică valori precum  simțul comunității, responsabilitatea socială și creativitatea. Profilul universității Laurea în sistemul finlandez de învățământ superior cuprinde 1) inovații în domeniul serviciilor și valorizare a rețelelor, 2) recunoaștere  la nivel internațional , cercetare pentru producție  dezvoltare și evaluare  și 3) un model operațional care promovează dezvoltarea vieții profesionale prin integrarea învățării cu R & D Learning by Developing)

Universitatea de Stiinte Aplicate Laurea

Universitatea din Sofia, Bulgaria

Universitatea din Sofia, "Sf. Kliment Ohridski ", a fost cel mai important centru național de învățământ universitar și de cercetare în domenii fundamentale, teoretice și aplicate, încă din 1887. Astăzi este cea mai mare universitate din țară, cu 95 de programe de studii oferite de 16 facultăți, pentru  26000 de studenți la ciclul de licență  și masteranzi și pentru 1000 doctoranzi. Din 1999/2000 Universitatea ocupă o poziție de lider în rândul universităților din țară, cu cea mai mare rată a mobilităților internaționale în rândul  studenților  și a personalului didactic  și contribuția cea mai importantă la menținerea unor standarde europene în învățământul superior, sub auspiciile  Programului Socrates. Noua cartă Erasmus a fost semnată  în 2007.

Universitatea din Sofia

European Business & Innovation Centre Network (EBN), Belgia

Rețeaua Centrelor Europene pentru afaceri și inovare (EBN), este o asociație non-profit internațională care a fost creată în 1984 de către Comisia Europeană și liderii industriei europene pentru a coordona activitățile Centrelor pentru  Afaceri și Inovare de pe lângă Comisia Europeană. EBN are peste 240 de membri, incluzând 155 de Centre pentru Afaceri și Inovare (BIC) și 75 de membri asociați din 25 de state membre ale UE și din alte 11 de țări ( precum Turcia, Liban, Maroc, Tunisia, Egipt, China ...). Fiind asociația oficială reprezentativă pentru cele 155 de BIC de pe lângă Comisia Europeană, sarcinile EBN sunt de a promova și încuraja dezvoltarea Centrelor pentru Afaceri si Inovare în interiorul și în afara Uniunii Europene.

European Business & Innovation Centre Network

Inspectoratul Scolar Judetean Prahova (ISJP)

ISJP este un inspectorat școlar, aflat în subordinea Ministerului Educației Naționale. Principala noastră sarcină este de a coordona și controla școlile de toate nivelurile, existente în județul Prahova. Este vorba de 250 de școli cu personalitate juridică, cu 10500 de angajați, profesori,  personal administrativ și alte categorii de personal, în care studiază 120000 de elevi, cu vârste cuprinse între 3 și 19 ani. Mai există, de asemenea, 6 școli pentru elevi cu nevoi speciale, 9 cluburi ale elevilor, inclusiv Palatul Copiilor, două cluburi sportive școlare, Casa Corpului Didactic și Centrul Județean de Resurse și Asistență în Educație. Personalul Inspectoratului Școlar Județean Prahova este alcătuit din 40 de inspectori școlari ce coordonează 12 domenii de interes: limbă și comunicare, matematică și științe, om și societate, arte, educație fizică și sport, tehnologii, consiliere și orientare școlară, educație primară, educație preprimară, management, programe educaționale comunitare, formare continuă. Toți insopectoprii școlari sunt calificați și ca formatori, având printre atribuții formarea continuă a cadrelor didactice în domeniile de care răspund.

Inspectoratul Scolar Judetean Prahova

Joomla templates by Joomlashine