Scopurile proiectului sunt:

 • îmbunătățirea formării continue a cadrelor didactice si dezvoltarea de strategii pentru schimburile de experiențe care vor îmbunătăți calitatea educației pentru muncă;
 • dezvoltarea de pedagogii, strategii, metode și instrumente pentru formarea continuă  a cadrelor didactice care să promoveze învățarea competențelor-cheie și de inserție profesională în sala de clasă, luând în considerare realitățile din fiecare țară participantă;
 • dezvoltarea de pedagogii și strategii care să promoveze învățarea competențelor cheie și de inserție profesională;
 • promovarea inovării și a creativității ca esență naturală a predării și învățării în diferite etape la nivelul întregii Uniuni Europene și pentru asigurarea transferului acesteia în practică;
 • încurajarea tinerilor studenți europeni să-și dezvolte capacitatea de inserție profesională prin gândire creativă, curiozitate și cercetare, gândire critică, abilități sociale și de comunicare, încredere și caracter practic;
 • promovarea diferitelor tipuri de învățare;
 • obținerea de schimbări pozitive și de  schimburi între profesori și elevi prin îmbunătățirea utilizării de  metodelor de predare și învățare on-line / mobile;
 • sprijinrea  pedagogiilor, practicilor și serviciilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții, bazate pe folosirea TIC;
 • aducerea cercetării, inovării și dezvoltării mai aproape de nevoile și de viața de zi cu zi a cetățenilor UE, organizațiilor publice, precum și a întreprinderilor publice și private.


Mai exact, obiectivele proiectului sunt:

 • dezvoltarea de ghiduri pedagogice pe baza  modelului LBD, pentru formatori și profesori, precum și pentru elevi;
 • reunirea profesorilor și elevilor, precum și a diferite alte sectoare ale vieții profesionale în vederea promovării schimburilor  de experiență privind LBD;
 • proiectarea și derularea de cursuri de formare a  formatorilor / profesorilor pentru a  se demonstra cum să se pună în aplicare modelul LBD, și cum să se pregătească  elevii;
 • obținerea de schimbări pozitive și de  schimburi între profesori și elevi prin îmbunătățirea utilizării de  metodelor de predare și învățare on-line / mobile;
 • promovarea adoptării, celei mai moderne și inovatoare alternative educaționale de învățare și predare cunoscută sub numele de LbD;
 • organizarea unei pilotări pe scară largă în Europa, în școlile secundare, folosind modelul LbD, cu sprijinul unei "comunității de învățare" dezvoltate
 • evaluarea rezultatelor pilotării proiectului  și promovarea în continuare a cercetării și dezvoltării modelului LbD pentru a satisface cerințele diferitelor medii și culturi de predare și învățare;
 • producerea de ghiduri de bune practici și scenarii /studii de caz pentru profesori / părțile interesate;
 • diseminarea rezultatelor pentru a informa părțile interesate;
 • asigurarea sustenabilității rezultatelor care să permită utilizarea materialelor pe termen lung.
Joomla templates by Joomlashine